Where Friendship Begins

"АМЕРИК ДАХЬ МОНГОЛ ОЮУТНЫ ХОЛБОО” төрийн бус байгууллагын зорилго нь дэлхий дахин дахь Монголын шилдэг оюутан, төгсөгчдийг хамарсан сүлжээ, тэдгээрийн мэдээллийн санг бий болгож, Монгол улс болон олон улсад боловсрол, эдийн засаг болон сайн санааны үйлс зохион байгуулж оролцоход оршино.


Их сургуулийн и-мэйл хаяг

.edu